Digitaal Belicht

Scriptie


Kaft

In het kader van mijn afsturen aan de Opleiding Theatermaker; Techniek & Theater (OTT) in Amsterdam deed ik in 2007 en 2008 een onderzoek naar de toepassing van digitaal licht als instrument voor theaterbelichting in Nederland. Dit onderzoek resulteerde in een scriptiedocument die via deze site kosteloos te downloaden is. Om een idee te krijgen van de personen die aan het onderzoek hebben meegewerkt, verwijs ik u graag door naar deze pagina.

Naar aanleiding van deze scriptie is er ook een artikel verschenen in de 'Zichtlijnen', het vakblad van de Vereniging voor PodiumTechnologie. Het artikel telt 4 pagina's en is te downloaden door op de onderstaande tumbnail te klikken.

Artikel Zichtlijnen

Geïnteresseerden kunnen het scriptiedocument in pdf-formaat downloaden via de download-pagina.

Ter inleiding vindt u hieronder de samenvatting die ook op de achterkant van de scriptie
staat.

"Jarenlang is het medium video eigendom geweest van een eigen gespecialiseerde discipline afkomstig uit de televisietechniek. De technische ontwikkelingen op het gebied van digitaal licht maken het manipuleren van video veel sneller en eenvoudiger waardoor het ook voor lichtontwerpers mogelijk wordt om video te manipuleren en bewust in te zetten als belichtingsinstrument. Dit vergt wel een nieuwe manier van denken. Lichtontwerpers moeten in videocontent eigenschappen als lichtintensiteit, kleur, vorm, contrast en beweging gaan herkennen en dit bewust in hun voordeel gaan gebruiken. Als dit lukt, ligt er een nieuwe wereld open. Een wereld met eindeloos veel mogelijkheden.

Om te onderzoeken welke mogelijkheden ontwerpers zien in deze techniek hield ik een enquêteonderzoek onder diverse groepen theatermakers en interviewde ik negen van hen om een representatief beeld te geven van de meningen van de theatermakers van nu. Aan de hand van citaten van hen doe ik een voorspelling over de technische, artistieke en disciplinaire ontwikkelingen op het gebied van belichten met video. Gaan lichtontwerpers straks massaal met beamers belichten of blijft het enkel een special effect? En hoe gaan video-ontwerpers met deze nieuwe ontwikkeling om?"